Qoraqalpog‘iston Respublikasida joylashgan Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi ilmiy jamoasi 2023 yilni qanday yakunladi?

?Ilmiy birlashma rahbari Duysenbay Utembayev bu savolga o‘zining taqdimotida batafsil javob berdi.

?Ma’lum qilinishicha, ilmiy muassasada tadqiqotlar ko‘lami kengaymoqda. Muassasada nafaqat donli ekinlar balki boshqa ekin turlarining yangi navlarini yaratish ustida tadqiqotlar olib borilyapti.

?Xususan, o‘tgan yilda ilmiy birlashmaning tajriba dalasida “aqlli” sug‘orish tizimini joriy qilib, Qoraqalpog‘iston sharoitida kechki kartoshkadan yuqori hosil olish mumkinligini ilmiy asoslagan.

⚜️Muhokama so‘ngida ilmiy birlashmaning faoliyatini joriy yilda yanada takomillashtirish yuzasidan zarur tavsiyalar berildi.

? Milliy markaz (AKIS) RASMIY KANALI

Previous Алдын хабар бергенимиздей, бирлеспемиздиң тǝжирийбе майданларында Израиль мǝмлекетиниң алымлары тǝрепинен ислеп шығылған «Ақыллы аўыл хожалығы» жойбары сынап көрилмекте.