Rahbariyat

Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi Direktori

Utambetov Du'ysenbay Usnatdinovich

Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi direktorining Ilm-fan va ilmiy faoliyat bo'yicha maslahatchisi

Abdullaev Orazbay

Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi direktorining Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari

Sadiqov Esbosin Polatovich

Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi direktorining Ishlab chiqarish va umumiy masalalari bo'yicha o'rinbosari

Sapashov Minarbay Ayapbergenovich