Ads

image

Qoraqalpog‘iston Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida galdagi ilmiy amaliy seminar dasturi bo‘lib o‘tdi.

Qoraqalpog‘iston Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida “Qoraqalpog‘iston Respublikasining ekstremal sharoitida seleksiya va urug‘chilikni…