Статьи

image

Алдын хабар бергенимиздей, бирлеспемиздиң тǝжирийбе майданларында Израиль мǝмлекетиниң алымлары тǝрепинен ислеп шығылған «Ақыллы аўыл хожалығы» жойбары сынап көрилмекте.

Алдын хабар бергенимиздей, бирлеспемиздиң тǝжирийбе майданларында Израиль мǝмлекетиниң алымлары тǝрепинен ислеп шығылған «Ақыллы аўыл хожалығы»…
image

Аўыл хожалығы тараўында көргизбели семинар

Бүгин, 2023-жыл 8-август күни Нөкис районы Дән ҳәм салы илимий өндирислик бирлеспесы ғәлле майданында 2024-жыл…
image

Qoraqalpog‘iston Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida galdagi ilmiy amaliy seminar dasturi bo‘lib o‘tdi.

Qoraqalpog‘iston Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida “Qoraqalpog‘iston Respublikasining ekstremal sharoitida seleksiya va urug‘chilikni…