Аўыл хожалығы тараўында көргизбели семинар

Бүгин, 2023-жыл 8-август күни Нөкис районы Дән ҳәм салы илимий өндирислик бирлеспесы ғәлле майданында 2024-жыл зүрәәти ушын ғәлле егисине таярлық жумыслары бойынша көргизбели семинар болып өтти.

Семинарға район ҳәкими З.Заитов, Өзбекстан Республикасы Аўыл хожалығы министриниң биринши орынбасары Б.Тогаев, Суў хожалығы министриниң орынбасары Р.Каршиев, илимпазлар ҳәм фермер хожалығы басшылары қатнасты.

Семинарда ғәлле егисиниң кешиктирип болмайтуғын агротехникасы, жерлердиң шорын жуўыў, лазерли үскенелер менен тегислеў арқалы таярлаў, төгин менен егиў ҳәм басқада әхмийетли жумыслар додаланды.

Нөкис районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети
https://t.me/Aqmangituz


Previous Qoraqalpog‘iston Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida galdagi ilmiy amaliy seminar dasturi bo‘lib o‘tdi.